نسخه شماره : 66 - 1396/02/24 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
دل خوزستاني ها گرم به گرماي اميد

 دل خوزستاني ها گرم به گرماي اميد 

در ميان انبوه مردان بومي که اطرافش را گرفته اند، صدايي جلب توجه مي کند. متفاوت. رسا. با انگيزه، بدون لرزش و البته با سادگي تمام. چادر عربي به سر دارد. «بيا جلوتر دخترم». اشاره مي کند که برايش راه باز کنند تا نزديکتر بيايد.

رو در رو با وزير نفت، دختري با صداي بلند و پرهيجان و در حالي که دستهايش را تکان مي دهد، مي گويد: «چرا جوون هاي اين منطقه بيکارند، چرا فکري به حال بيکاري هويزه نمي کنيد؟» وزير نفت از او سنش را مي پرسد.« 14 سالمه». زنگنه لبخندي مي زند. همسن دختر من هستي. مي گذارد تمام و کمال حرفهايش را بزند. انگار صداي او صداي همه افراد اين منطقه است. «اگر بيکاري زياد بشه، بي سوادي هم زياد مي‌شه.» وزير نفت با آرامش به او گوش مي دهد. «غصه نخور، چشم، چشم، چشم».

هوا گرمتر از آني است که فکرش را مي کردم. اهواز در ارديبهشت، مانند تهران در مردادماه است. بيژن زنگنه در فاصله يک هفته براي بار دوم راهي خوزستان شد. او در فاصله 9 ماه 4 بار به خوزستان سفر کرده است و از اين نظر در بين همه وزراي نفت 20 سال اخير رکورددار شده است. وزير نفت برخلاف سفر همتايان پيش از خود، در سفر به خوزستان، علاوه بر سرکشي و بازديد از تاسيسات نفتي، بدون واسطه و بدون فاصله به ميان مردم در مناطق حاشيه نشين اهواز مي رود. ملاشيه و غيزانيه. با پاي پياده. در کنار آنها قدم مي زند. به مسجدشان وارد مي شود و يک به يک حرفها را مي شنود. برخي کارها را از همان جا دستور فوري مي دهد و برخي را قول مي دهد. قولي مردانه و به سبک خودش. «کاري که نتوانم را قول نمي دهم. اما اگر قول ميدهم به آن عمل مي کنم».

سکانسي است از سفر آخر هفته گذشته وزير نفت به اهواز، سوسنگرد و هويزه. بيکاري درد اين روزهاي جامعه است که هيچ کس منکر آن نيست، دردي که اگر دولت قبل به وعده اش عمل کرده بود تا حالا برچيده شده بود. وعده‌اي که روزگاري روزنامه کيهان به نقل از رئيس دولت دهم با تيتر درشت نوشته بود:« تا پايان دولت دهم بيکاري را ريشه کن مي کنيم.» اما نشد که نشد.ملاشيه، نخستين مقصد وزير نفت در سفر به استان خوزستان است ووزير نفت در ملاشيه جوانان اين منطقه را به حرفه آموزي دعوت مي کند «با توجه به تاکيد مقام معظم محوري بر توسعه فن محوري و يادگيري فنون، وزارت نفت در اين زمينه و آموزش مهارت‎هاي فني و حرفه اي به فرزندان شما در آموزشگاه فني و حرفه اي کمک خواهد کرد.»

سوسنگرد، مقصد بعدي است. شهري در دشت آزادگان که به مردمانش زنگنه مي گويد: «درست مي گوييد. بايد اما کار ياد بگيريد. حرفه بلد باشيد. کمک مي کنم تا حرفه اي بياموزيد. اينطوري هيچ وقت بيکار نمي مانيد. الان کسي يک جوشکار بيکار سراغ دارد؟ يک برقکار حرفه اي بيکار هست؟ يک مکانيک بيکار ديده ايد؟ من کمک مي کنم و قول مي دهم تا آموزش حرفه اي ببينيد تا هيچوقت بيکار نمانيد.»

گام نخست براي کمک به توسعه شهرهاي جنوبي کشور بي شک بايد از سوي خود آنها برداشته شود. غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان در سفر شهريورماه 95، وزير نفت به خوزستان گفته بود: «کساني که مانع سرمايه گذاري در استان مي شوند به عنوان مخالفان توسعه استان و بلکه کشور به شمار مي آيند.»


بالا