نسخه شماره : 264 - 1397/11/15 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
صدرنشيني بانک مسکن در کاهش چک هاي عودتي

 صدرنشيني بانک مسکن در کاهش چک هاي عودتي 

بانک مسکن مهمترين اقدامات انجام شده در راستاي افزايش منابع مالي در سال 95 را تشريح کرد.

بانک مرکزي رتبه بندي عملکرد بانک ها در خصوص ميزان چک هاي عادي عودت شده در سامانه چکاوک را به شبکه بانکي اعلام کرد. بر اساس اين گزارش، بانک مسکن از نظر کمترين ميزان عودت چک هاي عادي در دي ماه، در مقايسه با ساير بانک ها در رتبه نخست قرار گرفته است. اين در حالي است که بانک مسکن، در رتبه بندي قبلي در آذر ماه رتبه پنجم را کسب کرده بود، بنابراين طي يک ماه، اين بانک توانسته چهار پله رتبه خود را بهبود دهد.

بر اساس آمارهاي منتشر شده در گزارش بانک مرکزي، درصد چک هاي عادي عودتي بانک مسکن در دي ماه معادل با 2.624 درصد بوده است. اين در حالي است که بر اساس اين آمار، ميانگين کل شبکه بانکي، 5.03 درصد اعلام شده است.

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، چک عودتي به چکي اطلاق مي شود که در هنگام ارائه بانک جهت وصول به دلايلي قابل پرداخت نيست، که البته ميان چک هاي برگشتي و عودتي تمايزي وجود دارد. برگشت چک در صورت کسري موجودي ، مغايرت امضا و ... توسط بانک انجام شده و عودت چک در خصوص مسائلي در قبال واريز وجه ، تعويض چک و ساير موارد بوده که عمدتا توسط خود افراد انجام مي شود.

پيش تر بانک مرکزي از عملکرد مطلوب بانک مسکن به عنوان اولين بانک در اجراي سامانه چکاوک قدرداني کرده بود. به گفته مسوولان بانک مرکزي با راه اندازي چکاوک، امکان نگهداري اطلاعات و اخذ گزارش‌ها به تفکيک «تعداد و مبالغ چک‌هاي واگذاري و عهده بانک‌ها»، «وضعيت چک‌هاي مبادله شده اعم از برگشتي، وصولي و عودتي»، «نسبت چک‌ها به تفکيک وضعيت و نسبت بدهکاري و بستانکاري هر بانک نسبت به ساير بانک‌ها؛ نوع بانک عهده يا واگذارنده (دولتي يا خصوصي) نوع چک (رمزدار يا عادي)» و «درصد وضعيت چک‌هاي واگذاري، عهده، وصولي، وصولي خودکار، عودتي سيستمي، عودتي و برگشتي» ايجاد شده است. بر اين اساس، بانک مرکزي در سال 1396 اقدام به رصد و پايش عملکرد بانک ها و رتبه بندي آن ها کرده است. بانک مسکن، پس از ارزيابي هاي صورت گرفته و همکاري اداره کل نقدينگي و خزانه داري و مديريت شعب، روند افزايشي آمار چک هاي عودتي را کنترل و اصلاح کرده است. با انجام اين اصلاحات و کنترل هاي لازم براي جلوگيري از خطاي کاربري، رتبه بانک مسکن نسبت به گزارش هاي گذشته بهبود يافته است.

همچنين در اين بخشنامه تاکيد شده که حادث شدن وضعيت عودت يا درصد بالاي چک هاي عودتي الزاما به معني تعيين وضعيت نادرست چک هاي عهده نبوده و تعيين کدهاي عودت مرتبط که کاملا نشانگر عملکرد ناصحيح بانک در عودت چک است، در دستور کار کارگروه راهبردي و رفع مغايرت چکاوک قرار دارد. بانک مرکزي در اين بخشنامه تاکيد کرده است که ميانگين چک هاي عودتي در شبکه بانکي را مي توان به عنوان سنجه اي براي بررسي عملکرد بانک ها در تعيين وضعيت صحيح چک هاي عهده مدنظر قرار داد.بانک مرکزي با تشکر از اغلب بانک ها، به خصوص بانک مسکن، به دليل عملکرد مناسب، يادآور مي شود، در خصوص بانک هايي که از وضعيت مناسب برخوردار نيستند، پايش موردي چک هاي عودتي در دستور کار اين بانک بوده و با توجه به بخشنامه شماره 59/10596 در تاريخ 31 ارديبهشت سال جاري در صورت برخورد با مصاديق استفاده ناصحيح از کدهاي عودتي، نسبت به اعمال وجه التزام و ساير اقدامات تضييقي اقدام خواهد شد. بانک مرکزي در پايان اعلام کرده که توجيه کاربران آن بانک از حيث تعيين وضعيت صحيح چک ها و اعمال کنترل هاي داخلي در دستور کار قرار گيرد.


بالا