نسخه شماره : 269 - 1397/11/23 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
سهم دولتي ? شرکت بيمه بار ديگر در بورس عرضه مي‌شود

 سهم دولتي ? شرکت بيمه بار ديگر در بورس عرضه مي‌شود 

سازمان خصوصي سازي براي بار ديگر سهام دولتي دو شرکت بيمه "البرز" و "آسيا" را براي عرضه در بورس آگهي کرده است. به اين ترتيب حدود 17 درصد از سهم دولتي بيمه البرز و 18 درصد از سهم دولتي بيمه آسيا در بورس عرضه مي شود و اگر سهم اين شرکت ها مشتري داشته باشند واگذار خواهند شد.

به گزارش اخبار بانک، سيد جعفر سبحاني درباره واگذاري سهم دولتي دو بيمه آسيا و البرز گفت: سهم دولتي اين شرکت ها که چند روز ‌پيش در بورس عرضه شد چند خريدار داشتند ولي هر يک براي خريد شرکت نقايصي در پرونده داشتند به همين دليل عرضه مناسبي نداشتيم اما از آنجاکه مي دانستيم اين شرکت ها مشتري دارند دوباره براي عرضه آن ها در بورس آگهي داديم.

وي ادامه داد: 17.34 درصد از سهام بيمه البرز به ارزش 88 ميليارد تومان و همچنين 18.84 درصد بيمه آسيا به ارزش 83 ميليارد تومان در 12 اسفند ماه در بورس عرضه خواهد شد. اميدواريم که براي اين دو شرکت عرضه هاي موفقي داشته باشيم.

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي درباره ديگر عرضه ها در روزهاي پيش رو گفت: 40 درصد از شرکت "مديريت نيروي برق لوشان" به ارزش دو ميليارد تومان به مزايده گذاشته خواهد شد. همچنين شرکت "توليد نيروي برق لوشان" به ارزش 370 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار مي شود. سبحاني افزود: " توليد نيروي برق شاهرود"، "توليد برق آذربايجان"، "سرمايه گذاري گسترش و توسعه صنعت" به ترتيب با قيمت پايه 500 ميليارد تومان، 223 ميليارد تومان و 60 ميليارد تومان به مزايده گذاشته مي شوند. وي اضافه کرد: 38 درصد از شرکت "هليکوپتري"، 13 درصد از "ايران پتروشيمي فيروزکوه" و 2.5 درصد از "شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين المللي" از جمله شرکت هايي هستند که 24 بهمن ماه واگذار خواهند شد.


بالا