نسخه شماره : 292 - 1397/12/23 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
کسري بودجه نداريم

  کسري بودجه نداريم  

سخنگوي دولت در نشست خبري درباره مطرح شدن موضوع کسري بودجه دولت، تصريح کرد: کسري بودجه با عدم تحقق بودجه متفاوت است. کسري بودجه يعني منابع تامين نشود و ما بر مصارف طبق بودجه تاکيد داشته باشيم اما وقتي منابع تامين نشود و ما مصارف را کم کنيم، ديگر کسري بودجه نداريم و عدم تحقق بودجه داريم.

به گزارش ايسنا، محمد باقر نوبخت دليل عدم تحقق بودجه امسال اين بود که سقف بودجه پيشنهادي ما به مجلس 319هزار ميليارد تومان بود که مجلس محترم به هر دليلي اين عدد را به 346هزار ميليارد تومان افزايش داد که ما مخالف بوديم.

وي همچنين اعلام کرد: رشد اقتصادي 9 ماهه 96 نسبت به زمان مشابه سال قبل با در نظر گرفتن نفت 4/4 درصد و بدون نفت 4/ 7درصد است و رشد سرمايه گذاري ما 3/9 درصد است. امسال 277 هزار و 255 ميليارد تومان هزينه جاري و عمراني داشته‌ايم که اين رقم در سال گذشته 215 هزار ميليارد تومان بوده است. سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش که ايجاد سامانه ثبت حقوق و مزاياي مسئولان که طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه بر عهده دولت است در چه مرحله‌اي قرار دارد، بيان کرد: سازمان اداري و استخدامي مسئوليت راه‌اندازي اين سامانه را بر عهده گرفته است و اقدامات اين سازمان در مرحله نهايي است. دولت از اين لايحه که در واقع به دنبال شفاف‌سازي است استقبال مي‌کند البته دستگاه‌هاي نظارتي به ريز از دريافتي‌ مسئولان اطلاع دارند.

نوبخت درباره مديريت قيمت ارز با تاکيد بر اينکه ما کمبود عرضه نداريم و مجموع صادرات نفتي و غيرنفتي ما بيشتر از واردات ماست، اظهار کرد: ما طرح‌هايي را براي انتقال سرمايه مردم از بخش ارز به ساير بخش‌ها داشته‌ايم که سپرده‌گذاري و خريد طلا بخشي از اين طرح‌ها بوده است. تقويت پول ملي براي تامين امنيت ملي ما مهم است بنابراين قرار نيست به هر کسي ارز بدهيم و ارز را به کساني مي‌دهيم که واقعا قصد سفر دارند. از سويي به جاي اسکناس به اين افراد کارت مي‌دهيم تا در کشور مقصد خود از اين کارت استفاده کنند. ما موظف نيستيم به هر کسي ارز بدهيم.

سخنگوي دولت با بيان اينکه ما در شرايط خاصي در جهان قرار داريم و يک اتحاد نامقدس و نامبارک بين شيطان بزرگ و انگليس ايجاد شد و آنها عليه ما قطعنامه‌اي به شوراي امنيت بردند، خاطرنشان کرد: ما بايد در اين شرايط از ذخاير خود حفاظت کنيم. همان‌طور که قدرت نظامي يکي از مولفه‌هاي اقتدار ماست، اقتصاد هم يکي ديگر از اين مولفه‌هاست بنابراين بايد از آن مراقبت کنيم. در اين زمينه بايد منافع ملي را از منافع حزبي و جناحي جدا کنيم و با اتحاد و اتفاق کنار هم باشيم.


بالا