نسخه شماره : 55 - 1396/02/09 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
افزايش 5 برابري سرانه بيمه روستايي در ساري

  افزايش 5 برابري سرانه بيمه روستايي در ساري 

ساري-مهدي جوزن سرپرست ثروت: مديرکل بيمه سلامت مازندران گفت: در دولت تدبير و اميد سرانه بيمه درماني روستاييان در اين استان در مقايسه با دولت گذشته بيش از پنج برابر شد.

دکتر رسول ظفرمند در گفت وگويي اختصاصي افزود : ميانگين سرانه بيمه روستاييان در دولت گذشته 210 هزار ريال بود که اين رقم در دولت تدبير و اميد به يک ميليون و 100 هزار ريال رسيد.

چتر بيمه اي براي 270 هزار مازندراني بدون دفترچه بيمه

مديرکل بيمه سلامت مازندران گفت که در دولت يازدهم حدود 270 هزار نفر از جمعيت روستايي و شهري که هيچگونه خدمات بيمه اي نداشتند، براي نخستين بار تحت پوشش بيمه رايگان همگاني قرار گرفتند.دکتر ظفرمند اظهارداشت : در مجموع دولت در 2 سال گذشته (94 و 95) که اين طرح شروع شد، براي هزينه درماني اين بيمه شدگان حدود يک هزار و600 ميليارد ريال اعتبار از سوي دولت اختصاص داده شد.

اجراي طرح بيمه سلامت حدود 97 درصد از هزينه درماني خانوارها

به گفته وي دولت يازدهم با اجراي طرح بيمه سلامت حدود 97 درصد از هزينه درماني خانوارهاي تحت پوشش را در درمان سرپايي و بيمارستاني پرداخت مي کند.دکتر ظفرمند افزود : اين درحاليست که دردولت گذشته بيش از 50 درصد هزينه درماني بايد از سوي بيمار پرداخت مي شد و امروز اين هزينه ها به طور کامل از محل اعتبار دولتي تامين مي شود.

مازندران 3 ميليون و 286 هزار نفر جمعيت دارد که طبق آمار 100 درصد جمعيت استان تحت پوشش بيمه هاي مختلف هستند و از اين ميزان 52 درصد از اين جمعيت زير پوشش بيمه سلامت قرار دارند.

بهره مندي حدود 6000 نفر از خدمات بيمه سلامت در تعطيلات نوروز 96

دکتر رسول ظفرمند مديرکل بيمه سلامت مازندران با اعلام اين که حدود 6000 نفر از خدمات بيمه سلامت در ايام تعطيلات نوروز 96 بهره مند شدند، افزود : به منظور تداوم خدمت رساني به مردم عزيز و بيمه شدگان ، اداره کل بيمه سلامت مازندران با تشکيل ستاد تسهيلات نوروزي ، به مسافرين و بيمه شدگان اين سازمان در ايام تعطيلات نوروز 96 به خدمت رساني پرداخت .

بيش از 846 مورد مراجعه جهت دريافت خدمت بيمه اي

وي افزود : در اين ايام ، بيش از 846 مورد مراجعه جهت دريافت خدمت بيمه اي انجام شد که خدماتي نظير : چاپ و تحويل دفترچه بيمه سلامت ، صدور معرفينامه ، تاييد نسخ ، چاپ دفاتر بين استاني و ... به هموطنان عزيز ارائه گرديد .

بازديد مستمر از ادارات، واحدهاي تابعه و بيمارستانها ي طرف قراداد

وي در ادامه با اشاره به بازديدهاي نظارتي مديريتي ، اعلام کرد : در همين راستا بيش از 98 مورد بازديد مديريتي به صورت مستمر از ادارات ، واحدهاي تابعه و بيمارستانها ي طرف قراداد صورت پذيرفت .


بالا